Kandidaatintyössä syvennytään suomalaiseen populismiin

Ronja_f

Kolmannen vuoden opiskelija Ronja Inkovaara, 22, tarkastelee kandidaatintyössään populismia ja erityisesti sitä, miten populismin tapa määritellä kansaa ottaa jotkut sen osaksi ja toisaalta sulkee toiset sen ulkopuolelle.
Inkovaara valitsi aiheen sen ajankohtaisuuden vuoksi. Muun muassa maahanmuuton takia suomalaisuuden määritelmä on murroksessa.
“Jotkut korostavat perinteistä suomalaisuutta ja vaativat maamme rajojen sulkemista, mutta samaan aikaan elämme kansainvälisessä maailmassa”, Inkovaara huomauttaa.
Näiden tekijöiden muodostama ristiriita kiinnostaa Inkovaaraa, ja aiheen lähestyminen populismin näkökulmasta tuntuu hänestä luontevalta.

Gradu tutkii journalistien muuttovirtaa toimituksista viestintätoimistoihin

Elina_f

Elina Väntönen keksi graduaiheensa huomattuaan, että monet hänen toimittajaystävistään olivat siirtyneet töihin viestintätoimistoihin. Gradussaan Väntönen tutkii ilmiön syitä ja journalistien sopeutumista uuteen työympäristöön ammatti-identiteetin näkökulmasta.

Kaikkein haastavin työvaihe oli Väntösen mukaan teorian ja omien löydösten yhteensovittaminen, vaikka kirjoittaminen sujui muuten melko vaivattomasti.

Väntönen suosittelee pitämään enintään päivän taukoja kirjoittamisesta, jos gradun haluaa saada nopeasti tehtyä.

”Jos gradun kirjoittamisesta tulee vuoden prosessi, alkaa helposti pyrkiä täydellisyyteen”, hän huomauttaa.

Väitöskirja tarkastelee politiikan ja median suhdetta

Juho_f

Juho Vesa tutkii viimeistelyä vaille valmiissa väitöskirjassaan poliittisen päätöksenteon ja mediajulkisuuden suhdetta. Hän perehtyy työssään siihen, millaisena päätöksentekijät kokevat julkisen keskustelun päätösvalmistelusta. Lisäksi hän tarkastelee median roolia päiväjärjestyksen asettajana politiikassa.

Vesalla ei etukäteen ollut tarkkaa suunnitelmaa siitä, mitä kaikkea hän väitöskirjassaan tutkisi, vaan ideoita on syntynyt pitkin matkaa. Väitöskirja koostuu neljästä artikkelista, joten sen muoto on perinteistä vapaamuotoisempi.

Hänen neljän artikkelinsa kattoteemana on mediajulkisuuden ja poliittisen päätöksenteon suhde.

”Artikkeliväitöskirjassa voi käsitellä eri aiheita, kunhan ne liittyvät jotenkin toisiinsa”, hän kertoo.


Kuvat: Annette Ekengren