Turvallisemman tilan periaatteet

Groteski on toiminnassaan, tapahtumissaan ja sisällöissään sitoutunut Kannunvalajien turvallisemman tilan periaatteisiin. Periaatteet perustuvat Uuden ylioppilastalon kolmannen kerroksen sääntöihin, mutta niitä voidaan soveltaa myös Groteskissa julkaistaviin teksteihin. Oleellisimpina turvallisemman tilan periaatteista voidaan mainita syrjimättömyys ja toisten ihmisten kunnioitus.

Alla poimintoja Groteskille erityisen tärkeistä periaatteista.

[Groteskissa] ei ole tilaa väkivallalle tai suvaitsemattomuudelle; tämä ei ole tila millään tavalla syrjivälle käytökselle tai kielenkäytölle. Tämä sisältää myös ennakkoluulot muiden taustaa tai ulkonäköä kohtaan.

Älä tee oletuksia toisen identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta ominaisuudesta. Koska teemme kuitenkin koko ajan oletuksia toisista, yritä tiedostaa omat oletuksesi. Kunnioita toista ihmisenä yli omien ennakkoluulojesi.

Tapahtumissa on nollatoleranssi seksuaaliselle ja kaikelle muulle häirinnälle. Tällaiseen toimintaan puututaan välittömästi, ja siihen syyllistyneet henkilöt poistetaan rakennuksesta. Jos koet tai huomaat tällaista häirintää, ota välittömästi yhteyttä tapahtuman järjestäjiin.