Annette Ekengren, Pauliina Martikainen

Journalismi ja lobbaus, onko toista ilman toista?

Helsingin yliopiston viestinnän professori Anu Kantola:

Rajat ryskyvät ja paukkuvat. Journalistit ovat hyviä lobbareita, sillä heillä on ymmärrystä yhteiskunnasta, viestinnällisiä taitoja sekä tietoa siitä, kuka on kuka, eli ketä kannattaa lobata. Journalisti voi hypätä lobbariksi, joka konsultoi vaikuttajaviestintänsä ulkoistaneita yrityksiä tai organisaatioita. Syntyy rajoja rikkovia ammattilaisia, joiden ongelmana on tuotosten laatu ja läpinäkyvyys. Olisi hyvä, että pystymme erottamaan kenen etuja ajetaan. Avaimia ovat viestinnän ammattilaisten oma etiikka sekä mediakasvatus. Mikäli eettisyys ei toteudu, voi yhteiskunnalliselle, läpinäkyvyyttä lisäävälle säätelylle olla tarvetta.

Mihin asettuu viihteen ja sosiaalipornon raja?

ITV Studios Nordicin tuottaja Kai Herdin:

Viihteen ja sosiaalipornon raja on veteen piirretty viiva. Dramaattisista hahmoista syntyy mielenkiintoista viihdettä. Julkisuuteen astutaan yleensä tietoisesti ymmärtäen sen lainalaisuudet ja heikentynyt yksityisyyden suoja. On kuitenkin tapauksia, jotka eivät niitä ymmärrä. Tällöin jutun toimittajalla tai tuottajalla on vastuu kyseessä olevan ihmisen hyvinvoinnista. Sosiaalipornon puolelle siirrytään silloin, kun toimittaja tai tuottaja pyrkii tietoisesti hyötymään siitä, ettei kohteena oleva ihminen ymmärrä toimintansa ja esiintymisensä seurauksia. Kun ihminen saatetaan tietämättään naurunalaiseksi kasvavien levikkien tai katsojalukujen toivossa, liikutaan kyseenalaisella alueella.

Missä kulkevat sananvapauden rajat? Mikä tai kuka sananvapautta voi rajoittaa?

Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari:

Sananvapauden uloimmat rajat määrittelee lainsäädäntö. Väärinkäytöstä voi seurata rangaistus tai vahingonkorvausvelvollisuus. Sananvapautta rajoittavat esimerkiksi kunnian ja yksityiselämän loukkaamista koskevat kriminalisoinnit. Sananvapautta rajoitetaan myös vapaaehtoisesti, kuten esimerkiksi sitoutumalla hyvää journalistista tapaa koskeviin itsesääntelynormeihin. Lisäksi myös niin sanottu itsesensuuri ja hyvät tavat vaikuttavat siihen, miten me sananvapauttamme käytämme. Koska sananvapaus on perustuslailla suojattu oikeus, sitä voi rajoittaa vain lailla, jota riippumattomat tuomioistuimet tulkitsevat.


Bees & Honey –palstalla asiantuntijat vastaavat viestinnässä ja opiskelussa mietityttäviin kysymyksiin.