TEKSTI&KUVAT Erik Räsänen

Kauppa on vapautettava. Ihmisten keskinäinen kaupankäynti on perusedellytys toimiville markkinoille. Talous on toimivimmillaan, kun sen toimintaan puututaan mahdollisimman vähän. Byrokratiasta on vapauduttava, sillä se tukahduttaa kaiken alleen. Tuotteiden terveellisyyden tai toimivuuden testaaminen on kyttäystä, jolla ei saada kansantaloutta kuntoon.

Alkoholin myynti on vapautettava. Kun muualla maailmassa alkoholia saa ostaa vapaasti samasta kaupasta mistä housut, kengät ja kipulääkkeetkin, miksei meilläkin! Totta kai helppo saatavuus ja kilpailu voivat johtaa alkoholiongelmien lisääntymiseen, ja tietysti vapautuksen jälkeen tuotot menisivät kansan omistaman Alkon sijasta myyjien taskuihin, mutta globaalissa markkinataloudessa meillä ei ole varaa jäädä kehityksen ulkopuolelle

Terveyspalvelut on vapautettava. Hyvinvointivaltio ei voi toimia niin, että valtavaksi paisunut julkispuolipullataikina imee sisuksiinsa kaiken yritteliäisyyden. Kansainvälisesti kiihtyvässä kilpailussa meillä ei ole varaa pitää yllä rakenteita, jotka, noh, ne vähän niinku you know estää sitä kilpailua, ja kilpailu on arvo sinällään, ei se kuinka tehokkaaksi jokin järjestelmä tulee tai kuinka terveitä kansalaiset ovat

Työntekijöiden palkat on vapautettava. Kansainvälisessä taloudessa ei enää voida lukittautua omiin poteroihin puolustamaan vanhentuneita etuja. Emme enää pärjää kilpailussa muille maille. Yleissitovuudesta pitäisi siirtyä paikalliseen sopimiseen. Ay-liikkeen kuuluisi joustaa terrorismistaan. Meistä jokainen voisi miettiä omilla aivoillaan, tarvitseeko jokaiseen toimenkuvaan välttämättä byrokraattisia turvallisuuskursseja, työehtoja tai vaikkapa palkkaa

Lapsityövoima on vapautettava. Maassamme piilee käsittämättömästi resursseja, joita ei osata hyödyntää. Kiinassa, Bangladeshissa ja Myanmarissa lapset ovat aktiivisemmin mukana työelämässä ja tulokset näkyvät Aasian nousevassa taloudessa. Ehkä lapsilisät voisivat olla vastikkeellisia? Lastenoikeusjärjestöt ovat vain suvaitsevaisuuttaan osoittavia hyysääjiä, jotka rapauttavat yhteiskunnan kehitystä. Globaalissa markkinataloudessa emme voi jäädä jälkeen muusta maailmasta vaan katsoa, että kaikilla on tasapuolinen oikeus osallistua työelämään.

Kaikki on vapautettava. Vapautus tuo vapahduksen. Annetaan homma herran haltuun: kyllä näkymätön käsi osaa ohjata.


Kirjoittaja on epävarma, pannaanko Suomea kuntoon vai saneeraukseen.