Läpi historian on raportoitu tapauksia, joissa joukko ihmisiä alkaa yllättäen kärsiä vakavista fyysisistä oireista, joille ei löydy selkeää aiheuttajaa. Vuoden 2017 lopulla Yhdysvaltojen Kuuban suurlähetystön työntekijöiden outo oireilu on työntänyt maiden diplomaattiset välit kriisin partaalle. Mitä tehdä, kun tiivis työyhteisö kokee oireiden aiheutuvan ulkopuolisesta uhasta, mutta lääkärit epäilevät joukkohysteriaa?


TEKSTI Vilma Ikola & Emma Viitanen KUVAT Heidi Puomisto

Vyyhti alkoi syksyllä 2016 siitä, kun yhdysvaltalainen turisti heräsi hotellihuoneessaan Havannassa epämääräisiin oireisiin. Hotelli oli sama, jota Yhdysvaltain Kuuban suurlähetystön diplomaatit  käyttävät. Pian moni suurlähetystön työntekijä kertoi kokevansa samankaltaisia oireita: kuulovaurioita ja pahoinvointia. Raportoitiin jopa, että osa oli menettänyt kuulonsa.

Yhdysvallat päätti vetää osan edustajistaan pois maiden pitkään kiristyneiden välien vuoksi syyskuussa 2017. Kaikkiaan 22 lähetystön virkailijaa oli kärsinyt erilaisista oireista, kuten kovasta päänsäärystä, keskittymisvaikeuksista sekä tasapaino-ongelmista. Viranomaiset uskoivat selityksen löytyneen: Kuuban harjoittamat äänihyökkäykset suurlähetystöä vastaan. Kaikkien oireita saaneiden kertomuksissa toistui sama, usein öisin ilmestyvä kirskuva ääni.

Vain muutaman vuoden auki olleen suurlähetystön sulkemista pohdittiin. Ainekset diplomaattiseen kriisiin olivat käsillä.

Vastaavanlaisia selittämättömiä joukko-oireita on havaittu muuallakin. Portugalissa teinit sairastuivat suositun saippuasarjan päähenkilön kanssa samaan tautiin. Vuosituhannen vaihteessa 250 belgialaista koki sairastuneensa juotuaan Coca-Colaa ja yritys joutui vetämään juomaa takaisin 2,5 miljoonaa pullollista. Yhdysvaltalainen cheerleader heräsi päiväuniltaan kasvolihasten nykimiseen, käsien nytkähtelyyn ja hallitsemattomiin rääkäisyihin. Pian myös cheerleaderin ystäväpiiri kärsi samoista pakkoliikkeistä. Oireet kuitenkin katosivat pian, eikä niille löydetty fysiologisia syitä, vaikka osa oireilleista pystyi kuvailemaan niiden alkuperän hyvinkin tarkkaan.

Kaikki edellä mainitut tapaukset voidaan lukea esimerkeiksi massahysteriasta.

Hysterialla tarkoitetaan ruumiillisia oireita, joille ei ole selvää syytä. Termi juontuu kreikan kielen sanasta hystera, jolla tarkoitetaan kohtua. Hysteria nähtiin ennen ainoastaan naisten vaivana. Myöhemmin havaittiin, että siitä voivat kärsiä myös kohduttomat. Hysteria on yhdistetty läpi historian muun muassa hengenahdistukseen, pyörtyilyyn, hermostuneisuuteen ja ahdistuneisuuteen.

Hysteria-sanan kielteisen ja väheksyvän leiman vuoksi lääketieteessä ollaan siirrytty konversiohäiriö-termiin. Käsite pohjaa Sigmund Freudin ajatuksiin. Freud selitti häiriötä tyypilliseen tapaansa traumoilla: potilas ei pysty käsittelemään traumojaan, minkä vuoksi niihin latautunut tuska purkautuu fyysisinä oireina. Freudin näkemyksen mukaan kyseessä on siis vahvasti psykosomaattinen ilmiö.

Traumojen kuninkaan ajatukset elävät edelleen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Timo Partosen mukaan konversiohäiriöissä on kyse konfliktista, kuten kivusta tai ahdistuksesta, jota henkilö ei pysty ratkaisemaan psyykkisin keinoin.

Vaikka konversiohäiriöt ovat harvinaisia, ne eivät ole suinkaan eriskummallisia vaan kuuluvat ihmisen rakenteeseen. Konversiohäiriön voivat aiheuttaa esimerkiksi henkilön kokema kipu, stressi tai ahdistus. Partosen mukaan oireista on hyötyä psykologisessa mielessä. Kun esimerkiksi ahdistus kanavoituu tällä tapaa, se usein myös katoaa. Lisäksi oireet helpottavat nopeasti eivätkä jätä fyysisiä vaurioita. Yksi konversiohäiriön tunnusmerkeistä onkin, ettei potilas tunnu olevan huolissaan vakavista oireista.

“Tutkivan lääkärin mielenkiinto herää usein, sillä ihmiset eivät ole kovin huolissaan tilastaan tai terveydestään. Eivät, vaikka näkö lähtisi hetkeksi”, kertoo Partonen.

Vaikuttaa  ristiriitaiselta, että oireet, joille ei löydy selitystä, eivät tuottaisi ahdistusta. Kun tieto terveydestä on muutaman klikkauksen ulottuvilla, on helppo ryhtyä diagnosoimaan itseään. Partonen muistuttaa kuitenkin, että psyykkinen syy on selitys sekin.

”Konversiohäiriössä psyykkinen oire on ihan hyvä selitys, mikäli elämäntilanteesta löydetään konflikti ja syy reaktioon. Ihminen saattaa usein itsekin tunnistaa taustalla olevan konfliktin, mutta se on torjuttuna ihmisen tiedostamattomassa psyykessä. Tärkeää on antaa asialle aikaa pulpahtaa tietoisuuteen, jonka kautta henkilö saattaa alkaa puhumaan esimerkiksi stressitekijästä.”

Kuuban valtio kiistää ääni-iskut lähetystöä vastaan ja sen, että edes tietäisi niistä mitään. Maan viranomaisten mukaan tapausta on tutkinut peräti 2 000 asiantuntijaa. Joukkoon mahtuu muun muassa rikostutkijoita, ääniasiantuntijoita ja matemaatikkoja.

Kuubalaiseversti Ramiro Ramirezin mukaan syytöksissä on kyse “solvauksesta Yhdysvaltojen taholta”.

Äänihyökkäyksiin liittyvässä teoriassa on ongelmansa. Hyvin matalat äänet voivat aiheuttaa muun muassa oksentelua, mutta laajojen hyökkäysten toteuttamiseen tarvittaisiin mittava kaiutinjärjestelmä, jonka tulisi sijaita lähellä kohdettaan. Sellaisesta ei löydetty Havannassa jälkeäkään. Sama ongelma on erittäin korkeiden äänien tuottamisessa: äänellä pitäisi olla suora yhteys kohteeseen, jolloin sen lähde olisi myös vaikea piilottaa. Alan asiantuntijat muistuttivat, ettei FBI:llä ollut tietoa aseesta, joka olisi aiheuttanut oireet. Lisäksi äänispesialistit ja asiaa tutkivat lääkärit pohtivat, voiko korkea ääni vahingoittaa kuuloa edustajien kuvaamalla tavalla.

Pian tutkinnassa lähdettiinkin jo eri tielle. Lokakuussa 2017 neurologit arvelivat, että spekuloidun hyökkäyksen oireet selittyisivät hysterialla. Esimerkiksi The Guardian -lehden haastattelema Yhdysvaltojen kansallisen neurologisen instituutin osastonjohtaja Mark Halletin mukaan kyseessä oli juurikin massahysteria.

Yksittäisten konversiohäiriöiden lisäksi psykosomaattiset oireet voivat levitä myös vaikkapa työyhteisössä. Joukkokonversioissa kyse on siitä, että toisen alkaessa oirehtimaan saattaa toinen tahattomasti alkaa oirehtia samoin. Oire laajenee, lääketieteellisin termein indusoituu eli ilmenee yhdellä henkilöllä, jolloin toinen omaksuu sen itselleen. Partosen mukaan taustalla voi olla esimerkiksi se, että lähipiirissä on nähty konversio-oire oikeana. Tämä tarkoittaa sitä, että arjessa on saatettu nähdä jonkun kärsivän esimerkiksi infarktista aiheutuneesta halvauksesta, jolloin tilannetta seurannut henkilö on tahattomasti alkanut matkia halvaantumisoireita.

Havannan tapauksessa on helppo havaita matkimisen houkuttelevuus. Yhdysvaltojen ja Kuuban vihamielisen historian vuoksi lähetystön työntekijät elävät painostavassa ympäristössä, joka on omiaan aiheuttamaan stressiä ja ahdistusta. Lisäksi vieraassa maassa toimiva työyhteisö on oletettavasti tiivis, joten konformismi ei olisi yllättävää. Ihminen on laumaeläin, joka ei pysty edes katsomaan lajitoverinsa haukottelemista ilman, että omakin suu alkaa vääntyä auki. Kun kuulee yhteisön jäsenen menettäneen kuulonsa, voi ahdistus johtaa siihen myös itsellä.

Konversiohäiriötkin kaipaavat hoitoa, joka tosin eroaa somaattisiin oireisiin tarjottavasta. Partosen mukaan tärkeitä ovat keskustelu, tuki ja elämäntilanteen ristiriitojen ratkominen. Lääkehoitoa ei ole tarjolla. Tärkeintä on tukea potilasta niin, että hän pääsisi pian takaisin toimintakykyiseksi. Esimerkkinä hoidosta Partonen mainitsee säännöllisen keskustelun psykiatrin, lääkärin tai hoitajan kanssa.

Millaista suhtautuminen on potilaaseen, jonka oireet johtuvat psyykkisistä seikoista? Partonen pelkää suhtautumisen olevan usein vähättelevää.

“Oireiden vähätteleminen ei auta potilasta puhumaan niistä. On muistettava, ettei oireilu missään nimessä ole tahallista: joidenkin ihmisten psykologinen keinovarasto on vaan sellainen, joka tuottaa todellisen ja haittaavan oireen. ”

Myös Kuuban tapauksessa neurologit totesivat, ettei oireista kärsiviä pidä syyllistää. Ne eivät ole merkki persoonallisuuden heikkoudesta.

Näyttöä konversiohäiriöiden vähättelystä löytyy rutkasti verkon keskustelupalstoilla. Konversiohäiriötä kuvataan muun muassa “höpöselitykseksi oireille, joille lääkäri ei ole löytänyt syytä, luultavasti oman heikon ammattitaitonsa takia”. Lääketieteen opiskelijoita opetetaan enimmäkseen löytämään oireille fyysisiä syitä. Psyykkinen puoli jää vähemmälle. Tämä voi lisätä väestön keskuudessa ajatusta siitä, että vain fyysisillä seikoilla selittyvät oireet nähdään todellisina.

The New York Times suositteli jo 1800-luvulla hysteriaan hoidoksi myötätuntoista suhtautumista. Häiriön todettiin olevan harvojen herkkua: ne, joilla ei ole mahdollisuutta siitä kärsiä, eivät sen kouriin tavallisesti joudu. Orjuutetuilla naisilla hysteriaa tavattiin suhteellisen vähän verrattuna vapaaseen väestöön, vaikka koko elämänsä alistettuina oleilla oli vakavia traumoja.

Konversiohäiriöstä ei ole löydettävissä vedenpitäviä todisteita. On muistettava, ettei kaikkia selittämättömiä oireita voi leimata hysteriaksi tai konversiohäiriöiksi. Esimerkiksi laktoosi-intoleranssin vatsaoireita pidettiin hysterian aiheuttamina ennen kuin tilalle löydettiin fyysinen selitys.

Lisäksi Partonen muistuttaa, että konversiohäiriön hetkellä henkilöllä voi olla taustalla jokin muu sairaus. Pahoinvointi ja pyörtyily voivat olla merkki stressistä ja tukahdutetuista traumoista, mutta myös harvinaisesta syövästä. Konversiohäiriötä ei tulisi käyttää romukoppadiagnoosina, jonka alle luetaan kaikki, mitä ei nopeasti testattuna muuksi tunnisteta.

Havannan lähetystön mysteeri on edelleen ratkaisematta. On kiinnostavaa pohtia, liittyykö tapaukseen tai sen tutkimiseen poliittisia tavoitteita tai vaikuttamisyrityksiä: ovathan Kuuban ja Yhdysvaltojen suhteet olleet vuosia jokseenkin vaikeat. Helpotusta on tuskin hetkeen luvassa: “Uskon, että Kuuba on vastuussa. Uskon niin”, totesi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump lehdistötilaisuudessa lokakuussa.

Tulevaisuudessa voidaan kenties selvittää Havannan suurlähetystön työntekijöiden kärsineen juurikin äänihyökkäysten oireista. Tai jostain muusta. Tutkimusten jatkuessa tyydymme kuitenkin toteamaan, että konversiohäiriö on ihan hyvä syy sekin – vai onko?

Suurlähetystön työntekijät nauhoittivat äänihyökkäyksiksi epäilemään melua. Osa työntekijöiden nauhoista sisälsi täysin tavallisia ääniä, jotka kantautuivat esimerkiksi liikenteestä. Joulukuun alussa tehtiin kuitenkin uusi löydös, jossa potilaiden aivojen valkoisesta aineesta löydettiin muutoksia. Valkoisella aineella on keskeinen tehtävä informaation välittämisessä aivojen eri osien välillä. Lääkärit eivät tiedotusvälineiden mukaan osanneet selittää, miten aivojen muutokset olivat syntyneet. Julkisuuteen ei kerrottu myöskään sitä, löytyikö muutoksia jokaiselta, vai vain osalta potilaista.

Tuore havainto vahvistaa käsitystä, että lähetystön työntekijät olisivat joutuneet jonkinlaisen häirinnän kohteeksi. Lähetystö jatkaa tästä huolimatta toimintaansa, ja maahan lähteville yhdysvaltalaisille työntekijöille tehdään laajat terveystarkastukset ennen töiden alkua. Näin mahdollisia alkavia oireita voidaan verrata lähtöhetken terveydentilaan.

Riippumatta siitä, mikä oireet aiheuttaa, on niihin suhtauduttava vakavasti. Kun massat joutuvat outojen oireiden riivaamiksi, on pelissä yleisen turvallisuuden tunne. Kuuban tilanteessa uhattuna ovat myös räjähdysherkät diplomaattiset suhteet.